Prawo

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

W świetle przepisu z art. 1 ustęp 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Czytaj dalej