Prawo

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

W świetle przepisu z art. 1 ustęp 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Z rzeczonego artykułu dowiadujemy się co jest przedmiotem opłaty skarbowej. Opłacie skarbowej podlega bowiem nie sam fakt ustanowienia pełnomocnika, ale czynność jaką jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w związku z określonym postępowaniem. Aktualna linia orzecznicza stoi na stanowisku, iż każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu lub kopii, obliguje do uiszczenia opłaty skarbowej od takiego dokumentu, a obowiązek ten powstaje zawsze z chwilą złożenia takiego dokumentu. Zatem, przedmiotem opłaty skarbowej jest złożenie dokumentu od każdego stosunku pełnomocnictwa. Oplata ma stałą stawkę – 17 złotych.
Katalog firm Pozycjonowanie stron www

Dodaj komentarz